Vacancy

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८।०४।०१ केयर नेपालसंगको साझेदारीमा पछौटेपन उन्मूलन समाज(बेस)–नेपालबाट रुपन्देहीको ओमसतिया गाउंपालिका नवलपरासीपश्चिम) को सरावल गाउंपालिकामा संचालन हुने कोभिड अपिल फण्ड परियोजनाको लागि तपशिलमा उल्लेखित पदका कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेकोले१८ वर्ष पुरा गरी ४० वर्ष ननाघेका योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिनभित्र सिधै वा इमेल मार्फत …

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना Read More »