Member details

Members list of BES-Nepal-2069

     SN

Name 

Dalit

Janajati

Other

Male

Female

Permanent Address

Mem.Year

Present Address

Lifetime members

1   Bhim Bdr. Lamichhane 1 1 Bakamalang-1, Palpa 2049 Bakamalang-1 Palpa
2   Shalikram Pandey 1 1 Bakamlang-3, Palpa 2049 Dhapasi-5, kathmandu
3   Sita Devkota pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2049 Dhapasi-5, kathmandu
4   Ritu Ram Soti Thapa 1 1 Bakamalang-4 Palpa 2049 Deurali-, Nawalparasi
5   Khipi Ram Rana 1 1 Bakamalang-5, Palpa 2049 Bakamalang-5, Palpa
6   Cheman P. pokharel 1 1 Bakamalang-8, Palpa 2049 Bakamalang-8, Palpa
7   Krishna Prasad pandey 1 1 Bakamalang-1, Palpa 2050 Deurali-, Nawalparasi
8   Tek Bahadur Thapa. 1 1 Bakamalang-2, Palpa 2050 Bakamalang-2, Palpa
9   Govinda Prasad Pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2050 Bakamalang-3 Palpa
10   Krishna Prasad pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2050 Bakamalang-3 Palpa
11   Mana Sudhan Soti 1 1 Bakamalang-4 Palpa 2050 Deurali-, Nawalparasi
12   Bhesh Bahadur Adhikari 1 1 Bakamalang-6, Palpa 2050 Bakamalang-6, Palpa
13   Bala Nanda Pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2050 Gaindakot-3, Nawalparasi
14   Indra Prasad Pandey 1 1 Bakamalang-1, Palpa 2051 Deurali-, Nawalparasi
15 Top Bahadur Rana 1 1 Bakamalang-2, Palpa 2052 Bakamalang-2, Palpa
16   Chintamani Pandey 1 1 Bakamalang-7, Palpa 2053 Deurali-, Nawalparasi
17   Chhabilal Subedi 1 1 Bakamalang-3 Palpa 2054 Kawasoti-, Nawalparasi
18   Dil Kumar Bansi 1 1 Bakamalang-6, Palpa 2054 Bakamalang-6, Palpa
19   Mani Ram Adhikari 1 1 Bakamalang-6 Palpa 2054 Bakamalang-6, Palpa
20   Mukti prasad pandey 1 1 Bakamalang-3 Palpa 2054 Bakamalang-3 Palpa
21   Ram Prasad Karki 1 1 Bakamalang-7 Palpa 2055 Bakamalang-7 Palpa
22   Rum kala Rana 1 1 Bakamalang-8 Palpa 2055 Bakamalang-8 Palpa
23   Medani Lal Pandey 1 1 Bakamalang-3 Palpa 2055 Agyuli-, Nawalparasi
25   Kushmakhar Pandey 1 1 Bakamalang-3 Palpa 2056 Bakamalang-3 Palpa
26   Shalikram Pokharel 1 1 Bakamalang-3 Palpa 2056 Shibamandir-3 Palpa
27   Shiva prasad Kharal 1 1 Tansen -9 Palpa 2056 Tansen-9 Palpa
28   Man Bahadur Rana 1 1 Bakamalang-5, Palpa 2057 Bakamalang-5, Palpa
29   Hum Bahadur Rana 1 1 Bakamalang-9, Palpa 2059 Bakamalang-9 Palpa
30   Laxmi pokharel 1 1 Bakamalang-8 Palpa 2059 Bakamalang-8 Palpa
31   Purna bahadur khand 1 1 Bakamalang-7 Palpa 2059 Bakamalang-7 Palpa

Full members

32 Dan Bahadur Rajali 1 1 Bakamalang-9 Palpa 2059 Bakamalang-9 Palpa
24 Chandi Subedi 1 1 Kawasoti NP 2055 Kawasoti-, Nawalparasi
33 Tej Prasad Pandey 1 1 Deurali NP 2059 Deurali-, Nawalparasi
34 Lekhnath Sharma 1 1 Rampur -4, Palpa 2059 Rampur-4, Palpa
35 Uma Adhikari 1 1 Bakamalang-6 Palpa 2060 Bakamalang-6 Palpa
36 Nirmala Adhikari 1 1 Bakamalang-6, Palpa 2060 Rakuwa-6, Nawalparasi
37 Nityananda Pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2060 Bakamalang-3, Palpa
38 Uma Adhikari 1 1 Bakamalang-6, Palpa 2060 Bakamalang-6, Palpa
39 Chet Bahadur pulami 1 1 Bakamalang-4, Palpa 2061 Bakamalang-4, Palpa
40 Yamkala pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2061 Bakamalang-3, Palpa
41 Pitambar Bhandari 1 1 Rampur-7, Palpa 2061 Rampur-7, Palpa
42 Jagat Bdr Sinjali 1 1 Bakamalang-4, Palpa 2061 Bakamalang-4, Palpa
43 Ritu Adhikari 1 1 Bakamalang-6, Palpa 2061 Bakamalang-6, Palpa
44 Lekhimaya Adhikari 1 1 Dedgaun- Nawalparasi 2061 Dedgaun NP
45 Bhesraj Pokharel 1 1 Gadakot-2, Palpa 2061 Gadakot-2 Palpa
46 Pitambar Pandey 1 1 Deurali NP 2061 Deurali Nawalparasi
47 Rewant Bdr Rana 1 1 Bakamalang-9 Palpa 2061 Bakamalang-9, Palpa
48 Bishnumaya Pokharel 1 1 Rampur-6,Palpa 2061 Rampur-6 Palpa
49 Pabitra Paudel 1 1 Rampur-4, Palpa 2061 Rampur-4, Palpa
50 Huma Nath Pandey 1 1 Bakamalang-3,Palpa 2061 Kawasoti-,
51 Maina Khanal(Pandey) 1 1 Bakamalang-3. Palpa 2062 Bakamalang-3, Palpa
52 Sakuntala Nepali 1 1 Khaliban-1, Palpa 2062 Khaliban-1, Palpa
53 Manjushree Nepali 1 1 Khaliban Palpa 2062 Khaliban-1, Palpa
54 Bhoj Prasad Bhattarai 1 1 Rampur-4 Palpa 2062 Rampur-4 Palpa
55 Guru Prasad Regmi 1 1 Rampur-4 Palpa 2062 Rampur-4 Palpa
56 Maniram Tiwari 1 1 Rampur-4, Palpa 2062 Rampur 4 Palpa
57 Maya shrestha 1 1 Bakamalang-5 Palpa 2064 Bakamalang-5 Palpa
58 Harimaya Ramjali 1 1 Bakamalang-8, Palpa 2064 Bakamalang-8, Palpa
59 Manmaya Rana 1 1 Bakamalang-8,Palpa 2064 Bakamalang-8,Palpa
60 Manju Neupane(Pandey) 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2064 Bakamalang-3, Palpa
61 Homa shrestha 1 1 Bakamalang-5,Palpa 2064 Bakamalang-5,Palpa
62 Muna Pandey 1 1 Deurali NP 2064 Deurali Nawalparasi
63 Durgadevi sharma 1 1 Rampur-4, Palpa 2064 Rampur-4, Palpa
64 Laxmi Devi Adhikari 1 1 Bakamalang-6 Palpa 2065 Bakamalang-6 palpa
65 Ishori Darlami 1 1 Bakamalang-7, Palpa 2066 Bakamalang-7, Palpa
66 Lalmaya Thapa 1 1 Bakamalang-2, Palpa 2066 Bakamalang-2, Palpa
67 Durmaya Soti 1 1 Bakamalang-4, Palpa 2066 Bakamalang-4, Palpa
68 So maya Rana 1 1 Bakamalang-5,Palpa 2066 Bakamalang-5,Palpa
69 Mek Kumari Rana 1 1 Bakamalang-9, Palpa 2066 Bakamalang-9,Palpa
70 Nainkala Adhikari 1 1 Bakamalang-7, Palpa 2066 Bakamalang-7, Palpa
71 Bhoj Prasad Adhikari 1 1 Bakamalang-6, Palpa 2066 Koria
72 Sangita pandey 1 1 Bakamalang-3,Palpa 2066 Rampur-4, Palpa
73 Mina Shahi 1 1 Bakamalang-6,Palpa 2066 Bakamalang-6 Palpa
74 Bir Bahadur Darlami 1 1 Ruchang-Nawalparasi 2067 Ruchang-Nawalparasi
75 Shalikram Sigdel 1 1 Gadakot-6, Palpa 2067 Gadakot-6 Palpa
76 Durga Prasad Pandey 1 1 Bakamalang-7, Palpa 2067 Bakamalang-7, Palpa
77 Tek Prasad Pandey 1 1 Rakuwa-2 Nawalparasi 2067 Rakuwa-2 Nawalparasi
78 Sarada Pandey 1 1 Bakamalang-3 Palpa 2067 Bakamalang-3 palpa
79 Tulsiram Gautam 1 1 Bharatipur NP 2067 Pragatinagar-, NP
80 chandan Gurau 1 1 Suryapura-5, NP 2067 Suryapura-5, NP
81 Bina Kumari Chaudhary 1 1 Suryapura-5, NP 2067 Suryapura-5, NP
82 Tek Bahadur Dhega 1 1 Gothadi, Palpa 2067 Gothadi-,  Palpa
83 Hari Bahadur Rana 1 1 Jhadewa Palpa 2067 Jhadewa-, Palpa
84 Sumitra BK 1 1 Deurali, Palpa 2067 Deurali-, Palpa
85 Ishwori Basyal 1 1 Dobhan-1, Palpa 2067 Dobhan-1, Palpa
86 Dev Bdr Dhega 1 1 Birkot Palpa 2067 Birkot-1, Palpa
87 Rita Darlami 1 1 Bakamalang-7,Palpa 2067 Bakamalang-7 Palpa
88 Bishnu Karki 1 1 Bakamalang-7 Palpa 2068 Bakamalang-7 Palpa
89 Ajay Adhikari 1 1 Bakamalang-7 Palpa 2068 Bakamalang-7 Palpa
90 Lal Bahadur Pulami 1 1 Bakamalang-4 Palpa 2068 Bakamalang-4 Palpa
91 Dhruba Prasad Pangeni 1 1 Madanpokhara-9 Palpa 2068 Madanpokhara-9 Palpa
92 Hariprasad Poudel 1 1 Rampur-4, Palpa 2068 Rampur-4 Palpa
93 Arbinda Kumar Chaudhary 1 1 Guthisuryapura-5, NP 2068 Guthisuryapura-5, NP
94 Himal Pandey 1 1 Tamsariya-3 Np 2068 Tamsariya-3 Np
95 Mahesh Prasad Yadav 1 1 Bishariya8 saptari 2068 Bishariya8 saptari
96 Himalaya Pandey 1 1 Deurali-4 NP 2068 Deurali-4 NP
97 Samikshya pandey 1 1 Bakamalang-3, Palpa 2068 Dhapasi-5, Kathmandu
98 Prakash Bhandari 1 1 Bakamalang-7, Palpa 2068 Bakamalang-7 Palpa
99 Bodhraj Pokharel 1 1 Bakamalang-7, Palpa 2069 Bakamalang-7 Palpa
100 Krishna Prasad Pokharel 1 1 Gadakot-4 Palpa 2069 Gadakot-4 Palpa
101 Bikram Kumal 1 1 Gejha-4 Palpa 2069 Gejha-4 Palpa
102 Amjad Ali Ansari 1 1 Germi NP 2069 Germi NP
103 Ratankumar BK 1 1 Bakamalang-1 Palpa 2069 Bakamalang-1 Palpa
104 Bishnu Bdr Lamkaha 1 1 Dhaubadi-7 NP 2069 Dhaubadi-7 NP
105  Bishnu maya Pandey 1 1 Trivenisusta-, NP 2069
106 Bharathi Vendihar 1 1 Paklihawa-6, NP 2069
107 Khum Bdr.Gaha 1 1 Ruchang-, NP 2069
108 Dilmaya Thapa 1 1 Dhaubadi-7NP 2069 Dhaubadi-, NP